USA Samlerne - US Stamp Collectors, DK

Vi er en landsdækkende forening af mennesker, som interesserer sig for amerikansk filateli.

Vores klubblad "USA-Forum" udkommer 4 gange årligt og indeholder nyheder om amerikanske frimærker, spændende filatelistiske historier om og bagom frimærkerne, Anvisnings- og formidlingssalg af indleverede lots og meget mere.

Vi har ca. 85 medlemmer pr 1/1-2017.

Generalforsamlingerne og byttemøder bliver på skift afholdt på Sjælland og i Jylland.

 US Postal service acceptere ikke længere betaling med udenlandske creditkort, men der er mulighed for at købe via ebay og betale med PayPal. Linket findes under "links".

Se de nye bileder fra den hyggelige byttedag i Slagelse oktober 2019.

Husk at møde op til klubbens arrangementer !

Nyt link tilføjet (Errors, Freaks and Oddities Collectors Club)Kære medlemmer.

Foreningens bestyrelse har under den givne situation besluttet at udsætte generalforsamlingensom skulle afholdes søndag, den 31. maj 2020 i Ry.
P.t. planlægger bestyrelsen ikke at sætte en ny dato, da det er umuligt at fastsatte en dato for gennemførelsen af generalforsamlingen på det nuværende tidspunkt.

Med venlig hilsen Dieter Klein. Kasserer

 

.

 

 

 

 

Kommende Begivenheder:

Hjemmesiden er opdateret den:
18-04-2020