USA Samlerne - US Stamp Collectors, DK

Vi er en landsdækkende forening af mennesker, som interesserer sig for amerikansk filateli.

Vores klubblad "USA-Forum" udkommer 4 gange årligt og indeholder nyheder om amerikanske frimærker, spændende filatelistiske historier om og bagom frimærkerne, Anvisnings- og formidlingssalg af indleverede lots og meget mere.

Vi har ca. 85 medlemmer pr 1/1-2017.

Generalforsamlingerne og byttemøder bliver på skift afholdt på Sjælland og i Jylland.

På et par af billederne øverst, ses auktionen fra sidste møde i Slagelse. Der var over 70 lot. Læg mærke til det fine lokale Gunner har adgang til. Vi var over 20 medlemmer, og der blev byttet på kryds og tværs. En hyggelig dag. 

Kommende Begivenheder:

Byttedag
Søndag - 23/04/17
Kl. 9:00 - 16:00
8620 - Ry
Sognehuset, Kildebakken 1

Vi håber at se nye, så vel som gamle medlemmer til en hyggelig byttedag.