USA Samlerne - US Stamp Collectors, DK

Vi er en landsdækkende forening af mennesker, som interesserer sig for amerikansk filateli.

Vores klubblad "USA-Forum" udkommer 4 gange årligt og indeholder nyheder om amerikanske frimærker, spændende filatelistiske historier om og bagom frimærkerne, Anvisnings- og formidlingssalg af indleverede lots og meget mere.

Vi har ca. 85 medlemmer pr 1/1-2017.

Generalforsamlingerne og byttemøder bliver på skift afholdt på Sjælland og i Jylland.

Vi var 20 medlemmer til byttedagen i Ry d. 23. april, og vi kunne sige velkommen til tre nye.
Der blev byttet ivrigt, som det ses på billederne i sliden øverst.
Billederne er venligst stillet til rådighed af Leif Ørndorf. Links til hans hjemmeside findes under links.

USA samlerne holder sommerferie. Vi ses igen til efteråret i Slagelse.

Kommende Begivenheder: